trifaze varyak
Varyak - Kutulu Varyak

 

KUTULU VARYAK ÇALIŞMA PRENSİBİ 

TANIMI: ( VARYAK – Oto transformatör)

Primer sargını bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarakta kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan transformatörlerdir.

YAPISI :
 Normal Transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki sargı bulunur. Oto transformatörlerde ise TEK BİR SARGI bulunur. Primer ve sekonder görevini yaparlar.Sargı sayısı bir’e düşürüldüğünden kaçak reaktanslar azalmıştır.Varyak’ ta uç çıkarılmadığından potansiyometre gibi de kullanılabilir.

TRİFAZE KUTULU VARYAKLAR

 Kutuyu düşmeyecek şekilde düzgün bir zemine koyunuz. Kutulu varyağın girişi olan born klemenslerden kesiti çıkış akımına uygun kablo ile her fazı şebekedeki denk olan fazına bağlayınız.

 Kutunun üstündeki NÖTR born klemensinide şebekenin nötr’üne bağlayınız.

 Kutulu varyağın çıkışı olan born klemenslerden kesiti çıkış akımına uygun kablo ile her fazı sisteminizin uygun fazın abğlayınız. NÖTR ortaktır. ( giriş ve çıkış için kullanılacaktır.)

 Varyağı sıfıra alınız.

 V otomatını açınız.

 Kutulu varyağın butonunu saat yönünde çevirerek varyağın çıkışını arttırınız.

 İşleminiz bitince kutulu varyağın butonunu saat yönünün tersine çevirerek sıfıra alınız. V otomatları kapatınız.


BAKIM TALİMATI 

Kutulu varyağın giriş elektriğini kesiniz.

Kutunun yan tarafında bulunan vidaları açarak üst kutuyu kulptan tutarakçekip yukarı çekerek çıkarınız.

Kutunun içine hava tutarak, içindeki tozları temizleyiniz. (nemli ıslak bez kullanmayınız)

Temizlik işleminiz bittikten sonra kapağı takarak vidalarını montaj ediniz.