monofaze varyak
 
 


varyak
 
Varyak - Kutulu Varyak

 

KUTULU VARYAK ÇALIŞMA PRENSİBİ 

TANIMI: ( VARYAK – Oto transformatör)

Primer sargını bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarakta kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan transformatörlerdir.

YAPISI :
 Normal Transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki sargı bulunur. Oto transformatörlerde ise TEK BİR SARGI bulunur. Primer ve sekonder görevini yaparlar.Sargı sayısı bir’e düşürüldüğünden kaçak reaktanslar azalmıştır.Varyak’ ta uç çıkarılmadığından potansiyometre gibi de kullanılabilir.

MONOFAZE KUTULU VARYAKLAR

 Kutuyu düşmeyecek şekilde düzgün bir zemine koyunuz.

 Giriş fişi ise: varyağı sıfıra alınız. V otomatını kapatınız ve fişi prize (220V) takınız. Giriş born klemensli ise fişini prize (220V) takınız.

 Giriş ve çıkış akımına ugun kablo kesitleri ile giriş klemenslerinden şebekeye (220V) bağlayınız.
V otomatı kaldırınız.

 Butonu yavaşça sıfırdan itibaren saat yönünde çevirerek varyağın çıkışını yükseltiniz.

 Kutulu varyaklarda işleminiz bitince; butonu saat yönünün tersine çevirerek sıfıra alınız ve V otomatını kapatınız.

 Varyak sıfırda değilse V otomatını açmayınız.