izolasyon-trafosu
İzolasyon Transformatörü

Yüksek güvenliğin istenildiği iş yerlerinde kullanılan bu trafoların sargıları elektriksel olarak birbirinden ayrılmıştır. İzolasyon, trafoların yapımında primer sargının sekonder sargıdan kesin bir şekilde yalıtılmasına dikkat edilerek itina ile yapılır. Bu amaç için sargılar aynı trafo üzerine ayrı ayrı ve sargılar arası hassas bir şekilde yalıtılarak yapılır. Şehir şebeke voltajına direkt bağlantının istenmediği sistemlerde kullanılır.


Emniyet-Izolasyon Transformatörleri, insan sağlığının ön planda olduğu uygulamalar için tasarlanmış özel transformatörlerdir. Birincil özelliği sargılar ve nüve arasındaki yüksek izolasyon bariyeridir. İnsan sağlığını birinci dereceden etkileyen ve düşük gerilim gerektiren uygulamalarda(Adaptörler, Şarj Aletleri vs.) yaygın olarak kullanılır.


İzolasyon Trafosu 1/1 Trafodur primer gerilimi ile sekonder gerilimi aynıdır.Çarpılmaya karşı korunma amaçlı kullanılır primer ile sekonder arasında elektriksel bağlantı olmadığı için manyetik alanla endükleme oluştuğu için sekonder uçlarından yalnız bir tanesine dokunmak tehlike yaratmaz(Örnek;Hastanelerde ameliyathanelerde). Girişte(Primerde) olabilecek faz,nötr,toprak hatlarındaki gerilim sıçramaları, elektriksel gürültü vs. gibi problemleri çıkışa(sekondere) aksettirmemesidir. Hat boyunca çeşitli nedenlerle oluşan elektriksel parazitler izolasyon trafosundan geçemeyeceği için yüke zarar veremeyecektir (örnek;UPS çıkış katında kullanılır herangi bir kart arızasında yüklerin zarar görmemesi için) 
Genel Özellikler


  Giriş Gerilim Aralığı
:
5V - 1000V
  Çıkış Gerilim Aralığı
:
1V - 50V
  Tip
:
Açık Tip
  Koruma İndeksi
:
IP00
  Güvenlik Sınıfı
:
1.Sınıf
  Termal Sınıf
:
tá 40°C/B