Mikroişlemci Kontrollü Servo Regülatör Yararları ve Özellikleri


Gerçek RMS Değer Ölçümü
RISC Mikroişlemci Kontrollü Sistem
Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
Geniş Giriş Gerilim Çalışma Aralığı, 120-265 VAC
Aşırı Yük ve Kısa Devreye Karşı Elektronik Koruma
220V ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme Hızı
Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Panel
Programlanabilen Alt ve Üst Sınır Aşırı Gerilim Korumalı

Voltaj Regülatörleri Niçin Gereklidir ve Kullanım Yerleri

Mikroişlemcili regülatörler True RMS Effective Value temeline dayalı bir ölçüm tekniği ile çalışır. Böylece şebeke voltajının değişimlerinden ve bozuklukların etkilenmeden rahatlıkla çalışır. Mikroişlemci voltaj regülatörleri de servo sistem mantığı ile çalışmaktadır. Mikroişlemci kontrollü regülatörlerde kullanılan özel ön panel sayesinde, cihazda oluşabilecek en önemli arıza olasılıklarını görebilirsiniz. Ayrıca cihazın verimi % 95’tir.

Günümüzde teknoloji geliştikçe Elektrik, Elektronik ve Elektro mekanik cihazlarda gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu cihazların ihtiyacı olan Elektrik enerjisi de pahalı bir yatırım olduğu için aynı oranda artmamakta ve yetersiz kalan Elektrik enerjisinden dolayı voltaj dalgalanmaları artarak devam etmektedir.

Yüksek teknoloji kullanan Sanayideki CNC tezgahları, Fabrikalardaki motor sürücüler, Hastanelerdeki Tıbbi cihazlar, işyerlerimizdeki bilgisayar ve elektronik cihazlar, evlerdeki elektronik beyaz eşyalar, klimalar ve kombiler gibi aletler bu voltaj dalgalanmalarından ciddi şekilde etkilenmektedir. Hatta arıza vererek maddi hasarlara ve iş kaybına neden olmaktadır. Bir çok bölgede cihazların aynı saatlerde açılması veya kapatılması voltaj çok dalgalandırdığı gibi belli saatlerde de aşırı yüklenmelerden dolayı voltaj çok düşmektedir ve hassas cihazların tamamen çalışmaları engellemekte veya arızaya neden olmaktadır.

Bu nedenle cihazların sigortası olan voltaj regülatörleri voltajı sabit tutarak sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlar.

Çalışma Prensibi

Mikroişlemcili regülatör
; voltajı ayarlamaya yarayan varyak (troidal transformatör), güç (boost) transformatörü, besleme transformatörü, şebekenin değişkenliğine göre varyak motoruna komut veren mikroişlemci kart, kontaktör, akım trafosu ve mikroişlemci panelden meydana gelmektedir. Şebekenin en ufak bir değişmesi halinde, mikroişlemci kart motora kumada eder. Motor aldığı komut ile varyağı harekete geçirir ve sabit 220 voltu bulduğunda motor komutu keser. Böylelikle çıkış hassasiyeti de en düşük değere çekilmiş olur. Çıkış hassasiyeti imalat aşamasında değiştirilebilir. Servo motor, regülatör ayar sahası dışındaki voltajlarda ise switch vasıtasıyla kumanda elektiğini keser. Ama regülatör çıkış vermeye devam eder. Şebeke voltajı, ayar sahası sınırlarına döndüğünde regülatör normal çalışmaya devam eder.


Uyarıcı ve Çok Fonksiyonlu

Şebeke voltaj değişimlerini izleyerek üzerinden beslenen sistemlerin korunduğunu ve bu durumda çıkış voltajının sabit kaldığını gösterir.
Motor akımını sürekli denetleyerek Servo Elektronik sistemin doru ve hızlı çalışmasını sağlar.
Çıkış voltajını TRUE RMS olarak çok hassas ölçer, ayarlar ve kullanıcıya gösterir.
Şebeke voltaj değerini göstererek aşırı yükselme veya düşüşlerde sesli uyarı ile kullanıcının uyarılmasını ve önlem almasını sağlar.- Aşırı ısı, motor arıza veya aşırı yük durumunu sesli olarak kullanıcıya belirtir.
Çıkış voltajının ayarlanan değer üstüne yükselmesi durumunda çıkış kontaktörünü açarak kendini kapatır ve böylece sistemi korur. Seslive Işıklı uyarı ile bu durumu belirtir.
Çıkış yükünü göstererek aşırı yük veya kısa devrede sesli uyarı verir ve çıkış kontaktörüyle devreyi açarak kendini korur.Aşırı gerilim koruma ünitesi (Sistem içinde mevcut)
Regülatör, regülasyonunu yaptıktan sonraki çıkışı üst limit için 240 V AC’nin üzerinde ise veya alt limit için 200 V AC’nin altında ise regülatör çıkışını otomatik olarak kapatır. Regülasyon bu değerler içine girdiğinde de 8 saniye sonra otomatik olarak veya manuel olarak açar.

Regülatör çalışır vaziyette iken şebeke voltajının 1 saniyenin altında bir değerde 40 – 50 V AC oynaması halinde çıkışını kapatır. Şebeke elektriği salınması sona erdiğinde ve şebeke voltajı ayar sahası sınırlarında olduğu sürece regülatör yine 8 saniye sonra çıkışı otomatik olarak açar.

Regülatör içerisindeki herhangi bir malzemenin arızası durumunda (tozlu ortamlarda elektronik kartların ve diğer malzemelerin zarar görmesi, regülatörün nemli ve rutubetli ortamlarda kullanılması) , regülatör regülasyonunu etkileyeceği için çıkış yine otomatik olarak kesilir.

Aşırı akım koruma ünitesi (Sistem içinde mevcut)
Mikroişlemci regülatörler de her faz birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Regülatörün gücüne göre her fazın belli bir akım kapasitesi bulunmaktadır. Regülatörün üzerine bağlamış olduğunuz yük, regülatörün kapasiteni geçtiği takdirde akım koruması devreye girer ve çıkışı keser. Hem regülatör kendini güven altına almış olur hem de bağlı olduğu yükleri korumuş olur.